Thông báo học bổng: Nhất nghệ tinh 2018


Thông báo học bổng: Nhất nghệ tinh 2018

Nhằm hỗ trợ và giúp các bạn sinh viên khó khăn có điều kiện đến trường. Nay phòng Công tác sinh viên Trường Cao đẳng Quốc Tê TP HCM triển khai chương trình học bổng " Nhất nghệ tinh 2018" như sau:
* Đối tượng và điều kiện nhận học bổng:
- Là học sinh, sinh viên có thuộc diện hộ nghèo , cận nghèo (có xác nhận địa phương)
- Có hoàn cảnh khó khăn mong muốn được đến trường
- Tích cực tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện.
* Số lượng: 15 suất.
Các bạn sinh viên đủ điều kiện nhanh chóng liên hệ trực tiếp A.Nghĩa (01216034134) phòng Công tác sinh viên ngay để được hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ xét học bổng.
**Chú ý: các bạn liên hệ ngay trong ngày mai (13/12/2017) để được hướng dẫn(gọi điện thoại nếu không thể gặp trực tiếp).

Nhận xét